Velkommen

Mange personer med handicap har en arbejdsevne, som ikke bruges. Kun 47 % af personer med handicap er i beskæftigelse, mens det samme tal for personer uden handicap er 77 %.

Det Centrale Handicapråd afholdt den 1. februar 2012 en camp, hvor 45 deltagere udviklede ideer til, hvordan flere personer med handicap kan fastholdes og integreres på arbejdsmarkedet. Rådet vil nu arbejde på, at de gode ideer bliver taget op og gennemført.

Deltagerne i campen er eksperter på forskellig vis, blandt andet forskere, praktikere fra forskelligt niveau samt organisationer, der deltager i det regionale og lokale beskæftigelsesarbejde.

Her på siden lægges det materiale som fremstilles i forbindelse med campen til inspiration for alle, der interesserer sig for beskæftigelse for mennesker med handicap.

Se alle billederne og læs mere om, hvad der foregik på Campen…